Ma már nem elég, ha egy cégnek van fenntarthatósági szabályzata

A vállalati fejlettség bizonyos fokán szokásos compliance tanácsadót bevonni a vállalat alapításának, átszervezésének, cégcsoport alapításának, átszervezésének folyamatába. Egyes szektorokban ez nemzetközi elvárás is (pénzügy, energia, telekommunikációs ágazatokban). Reputációs kockázattól függően ajánlott középvállalatoknál, de akár kisvállalatok esetében is compliance tanácsadóval konzultálni. A Fintech.hu a cikksorozat második részében azt mutatja be, hogyan érvényesítheti a compliance a fenntarthatósági szempontokat fenti tanácsadói tevékenysége során.

A compliance szakember vállalat alapításakor előzetes véleményező, szakmai tanácsadó. Feladata mindazon kockázatok feltárása és azonosítása, amelyek a vállalat, a cégcsoport működése során hatással lehetnek a vállalat jó hírnevére. A kockázat sokféle lehet. A vállalat, a cégcsoport vállalatai, a befektető, az üzleti partnerek, az ügyfélkör működési helye szerint azonosítható országkockázat. Kockázatot jelenthet egyes tevékenységek folytatása. Reputációs kockázatokat hordozhat a cégcsoport felépítése, működtetési módja is.

A fenntarthatóság nemzetközi stratégia

A fenntarthatóság fogalma részben filozófiai fogalom, egységes definíciója nem létezik. A felkészült compliance szakembernek meg kell érteni a fenntarthatósági koncepció lényegét, mely szerint a legújabb felfogásban a természeti környezet határozza meg a társadalmi felépítést, és a gazdaságnak ezeknek kell megfelelnie. Az ENSZ 2030-ig kihirdetett programját, a 17 fenntarthatósági célt is ismernie kell.

A compliance tanácsadás fókuszában a befektetők és üzleti partnerek, a megcélzott ügyfélkör, a tervezett, vagy végzett tevékenységek, a vállalati szervezeti megoldások, cégkapcsolatok, cégcsoporti szerkezet állnak.

A compliance abból a szempontból is vizsgálja a tervezett, vagy folytatott vállalati működést, hogy az mennyiben segíti elő, vagy mennyiben hátráltatja a nemzetközi közösség által elfogadott fenntarthatósági program és az ezekre reflektáló nemzeti stratégiák megvalósítását, a kimunkált fenntarthatósági célok elérését, melyek környezeti, társadalmi és gazdasági célok is egyben.

A befektetők, alapítók vizsgálata során javasolt a származási ország fenntarthatósági stratégiáját és az adott cég fenntarthatósági jelentéseit tanulmányozni, hogy megállapítható legyen a magas fenntarthatósági kockázat, ha van ilyen. Így különösen magas fenntarthatósági kockázatot képviselnek a környezetromboló, a béke megtartása ellen ható tevékenységet folytató, esetleg gyermekmunkát, rabszolgamunkát alkalmazó vállalatok. Az ügyfélkör is képviselhet magas kockázatot, ha a megcélzott ügyfélkörben vannak a fenntarthatósági szempontokat ignoráló vállalatok, személyek.

A fenntarthatósági koncepció képviselete mára már az etikus gazdálkodással szembeni elvárás. 

A compliance tanácsadónak jeleznie kell az üzlet felé a fenntarthatóság szempontjából kockázatos tevékenységekben rejlő reputációs rizikót, és tanácsadása során megoldási javaslatokat is ad a reputációs rizikó kezelésére. A kockázatot ugyanis kevés kivétellel nem kizárni, hanem kezelni kell. Javasolhatja, hogy a vállalat dolgozzon ki intézkedési tervet arra, hogy miként tudja a nem fenntartható tevékenységeket fenntartható tevékenységekkel kiváltani, illetve milyen intézkedésekkel segíti elő a fenntarthatósági célok megvalósítását.

A vállalati akcióterv térjen ki valamennyi fenntarthatósági célra, azaz arra, hogy

 • a vállalat mivel járul hozzá a szegénység, éhínség megszüntetéséhez,
 • az egészség és jóllét biztosításához,
 • a minőségi oktatáshoz,
 • a nemek közötti egyenlőséghez,
 • a tiszta víz és közegészségügy biztosításához,
 • a megfizethető és tiszta energia biztosításához és használatához,
 • a tisztességes munkához és gazdasági növekedéshez,
 • az ipar, az innováció és infrastruktúra fejlesztéséhez,
 • az egyenlőtlenségek csökkentéséhez,
 • fenntartható városok és közösségek kialakításához,
 • a felelős fogyasztáshoz és termeléshez,
 • az éghajlatváltozás elleni fellépéshez,
 • óceánok, tengerek, szárazföldi ökoszisztémák védelméhez,
 • a béke, igazság érvényesüléséhez,

azaz miként vállal partnerséget a fenntarthatósági célok elérésében.

Nem elegendő, hogy a vállalat rendelkezik fenntarthatósági szabályzattal.

A vállalat a gazdaságban betöltött szerepével arányosan rendelkezzen fenntarthatósági stratégiával, adjon tényleges válaszokat a fenntarthatósági kihívásokra.

A megfelelőségi vizsgálatok során állapítja meg a compliance, hogy a vállalat, a cégcsoport működése átlátható és etikus-e. A fenntarthatóság szempontja más szempontok mellett kiemelt jelentőségű a vizsgálatokban.

A zöldmosás kockázata is feltárható a cégcsoport vizsgálatával

Vállalatcsoportok esetén a compliance a csoport minden egyes tagját vizsgálja. A vállalatcsoport mindegyikének meg kell felelnie a fenntarthatósági céloknak. A vállalatcsoport vizsgálata tárhatja fel például a zöldmosás kockázatát. Amennyiben a csoportban vannak kritikus tevékenységek, például egészségkárosító cikkek előállítását végzik, esetleg gyermek, vagy rabszolgamunkával dolgoztatnak, környezetkárosítók, vagy nem mindenütt biztosítják az egyenlőtlenségek kiküszöbölését, akkor a cégcsoportban rejlő fenntarthatósági kockázatokat a compliance szakembernek jeleznie kell.

A cikksorozat következő részében a compliance vállalatvezetőkkel, vállalati dolgozók megfeleltetésével kapcsolatos feladataival, a vállalati kultúra kialakításában, fejlesztésében játszott szerepével foglalkozunk, azzal, hogy miként segítheti elő a compliance a fenntarthatósági célok beépülését a vállalati kultúrába.

(Források: kormany.hu: Agenda 2030 / A fenntartható fejlődés fogalma)

(Borítókép: Depositphotos)

A cikk szerzője compliance szakértő

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.