Mit tud tenni a compliance a fenntartható fejlődésért?

A compliance funkció sajátos szerepet tölt be a vállalati működésben: elsődleges feladata a vállalat jó hírnevének védelme, egy olyan független funkció, mely kizárólag a vállalat felső vezetésének tartozik beszámolási felelősséggel. A Fintech.hu a compliance-szel foglalkozó cikksorozatának első részében a fenntartható fejlődéssel való kapcsolatát vette górcső alá, hiszen a fenntarthatósági célok mára szinte beépültek az etikus vállalati működéssel szembeni elvárások közé.

A vállalatirányítás szerves része, kontrollfunkció, a védelmi vonalak egyike – a compliance mind az üzleti, mind az üzletet támogató területeket kontrollálja. Véleményező és javaslattevő a vállalati stratégia kialakításában, az üzleti tevékenység tervezésében. Rendszeres, közvetlen és szigorú jelentéstételi kötelezettsége van a legfelső üzleti vezető, nemzetközi vállalatoknál a compliance funkció felé is.

A pénzmosás elleni harctól a fenntarthatóságig

Miután a vállalat jó hírnevének őre, feladatának ellátása során a vállalati működést megfelelteti a vállalatra irányadó szabályozóknak, jogszabályoknak, az üzleti működésre vonatkozó nemzetközi és helyi etikai normáknak.

A compliance és az üzleti területek együttműködése a kezdetektől kihívásokkal teli. A compliance funkciók megalakulása Európában a XXI. század elejére esik. Először multinacionális nagyvállalatok építették fel compliance területeiket, különösen a kiemelt kockázatokat képviselő szektorokban, mint a pénzügyi, telekommunikációs, gyógyszergyártói és energiakereskedői ágazatok. Mostanra a nemzetközi piacokon működő nagy- és középvállalatok is egyre inkább alkalmaznak compliance szakembereket, szakértőket.

A compliance funkciók megalakulásakor tevékenységük elsősorban a pénzmosás-megelőzésre, a terrorizmus megelőzésére irányult. Az újabb üzleti kihívások a compliance tevékenység dinamikus fejlődéséhez vezettek. Ennek megfelelően, a vállalat méretével arányosan, a vállalati tevékenység jellegének figyelembevételével egyre szélesedett a funkció tevékenysége. Kialakult a Core Compliance tevékenységi kör, mely a vállalat egészének működését felelteti meg szabályozóknak és jogszabályoknak. Vizsgálja a szervezet, cégcsoport strukturális megoldásait, a vezetők, munkatársak összeférhetetlenségét, egyes esetekben javadalmazását. Bekapcsolódott a termékek és szolgáltatások jóváhagyási folyamataiba. Mindezeket kimunkált kontrollokkal ellenőrzi is. Elemzi a kockázatokat, az ügyfelekkel kapcsolatos kockázatokat is.

Az üzleti területeknek nem könnyű megfelelni a compliance elvárásoknak. Az utóbbi évtizedben a Compliance is our Business alapelve mégis beépült a meghatározó vállalkozások működésébe, mint a vállalati goodwillt is erősítő tényező. A vállalati goodwill építése eleve feltételezi az etikus, transzparens vállalati működést, ami erősíti az ügyfelek vállalat iránti bizalmát.

Mi köze a compliance-nek a fenntartható fejlődéshez?

Nehezebb ügy mind az üzlet, mind a compliance számára a nem közvetlenül a compliance által ellenőrzött üzleti, vagy támogató területek által kialakított és a vállalati kultúrába beépítendő koncepciók képviselete és közvetítése. Ebbe a körbe tartozik a fenntarthatósági célok képviselete is. Ez a koncepció mára egyre inkább beépül az etikus vállalati működéssel szembeni elvárások közé. A compliance számára ez azt jelenti, hogy nem csak a feladatai növekednek, de szemléletmódját is folyamatosan fejlesztenie kell az új kihívásoknak megfelelően. A felelős compliance a fenntarthatósági célokat is következetesen képviseli tevékenységében, azokat, mint a vállalati kultúra alapelveit közvetíti a vállalaton, illetve cégcsoporton belül. Ugyanakkor ez nehéz ügy, az üzleti, de akár a társadalmi felelősségvállalással foglalkozó területek sem értik, hogy mi köze a compliance tevékenységhez a fenntartható fejlődésnek.

A compliance egyik legfontosabb feladata az oktatás, az etikus vállalati kultúra terjesztése. Oktatási tevékenysége során elengedhetetlen, hogy a fenntarthatósági szemléletet képviselje. A fenntartható fejlődés nemzetközi, szövetségi és nemzetközi stratégiáinak történő megfelelés mára már megkerülhetetlen a magukra valamit is adó vállalatok számára. A compliance területnek törekednie kell arra, hogy a vállalat működése során érvényesítse a fenntartható fejlődés alapelveit.

Pusztítás nélkül kell biztosítani a profitot

A compliance szakemberek rendkívüli kihívásokkal néznek szembe:

  • folyamatos önképzésre van szükségük és nem csupán a compliance által kezelt területeken;
  • érteniük kell a vállalati működést;
  • meg kell ismerniük a fenntartható fejlődésre vonatkozó célokat, stratégiákat is – ezeket a maguk komplexitásában kell megérteniük és képviselniük feladataik ellátása során;
  • a compliance szakembereknek is érteniük kell, hogy a gazdaság profitérdekelt, de meg kell érteniük és meg kell értetniük a gazdasági szereplőkkel, hogy a profitot ma már úgy kell biztosítani, hogy ne pusztítsuk el saját világunkat.

A compliance területeknek a fenntartható fejlődésre vonatkozó alapelveket valamennyi tevékenységük során érvényesíteniük kell. A vállalati vezetők jó hírnevének vizsgálata, az összeférhetetlenségi vizsgálatok, a szervezeti megoldások véleményezése, a termékek, szolgáltatások jóváhagyási folyamatai során a nemzetközi vállalatok compliance funkciói tevékenységébe mindinkább beépült már a fenntartható fejlődés koncepciója. Ennek egyik kiemelt területe a zöldmosás elleni fellépés, de nem az egyetlen területe. A szofisztikált compliance működés a különféle gazdasági szektorokban, a különféle ügyfélszegmensek tekintetében eltérő szempontokat érvényesít a fenntartható fejlődés céljainak elősegítésére.

Nemzetközi kitekintésben már a kisvállalkozások is foglalkoznak azzal, hogy miként támogathatják tevékenységükkel a fenntartható fejlődést. A hazai középvállalatoknál is látni már ilyen törekvéseket. Ezért mindenképpen hasznos megismerni azokat a szempontokat, melyeket a compliance funkciók érvényesítenek a fenntartható fejlődés elősegítésére tevékenységeik során.

A cikksorozat következő részében bemutatjuk, hogy mi a szerepe a compliance funkciónak a vállalatok, cégcsoportok alapításának, átszervezésének folyamataiban, ennek során miként segítheti elő a fenntarthatósági célok elérését.

(Borítókép: Everythingpossible / Adobe Stock)

A cikk szerzője compliance szakértő

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.