Ez áll a Klarna növekvő veszteségei mögött

Március elején már megírtuk, hogy a Klarna veszteségei 150 millió 748 millió dollárra emelkedtek a 2021-es pénzügyi évben. A markáns emelkedés elsőre aggasztónak tűnhet, ha azonban kicsit mögé nézünk a számoknak, jóval biztatóbb kép körvonalazódik a szemünk előtt. A folytatásban a legfontosabb adatokat elemezzük.

Az adózás utáni nettó eredmény 1,37 milliárd svéd koronás veszteség volt a 2020-as évben, ez nőtt most 7,09 milliárd koronára, ami több, mint ötszörös növekedést jelent. A Klarna 2018-ban éppen nyereséges tudott lenni, ez volt az az időszak, amikor Svédországban már kifejezetten népszerű volt, de még nem kezdte meg a költséges terjeszkedést. A vállalat mostanra 45 különböző piacon van jelen, köztük szinte az összes fontos fejlett országban. Ennek megfelelően a további terjeszkedés költségei hamarosan csökkenhetnek, a jövőben inkább a jelenlét megerősítése válhat prioritássá több országban is.

Nőtt a kereskedők szerepe

A bevételek 11,08 milliárdról 15,96 milliárd koronára emelkedtek, itt 44 százalékos növekményről beszélhetünk. Különösen biztató, hogy a növekedési üteme az elmúlt években 30 és 40 százalék között mozgott, vagyis relatív értelemben is előrelépés történt. Ami a bevételek összetételét illeti, a kamatok jelentősége tartós csökkenést mutat. A 2019-es évben ez a tétel a bevételek 35 százalékáért felelt, ami mostanra 25 százalékra csökkent. 

Szintén csökkenő trendet mutatnak az ügyfelektől beszedett jutalékok, ezek aránya három év alatt 23 százalékról 14 százalékra esett vissza. A kereskedői jutalékok aránya ezzel szemben folyamatosan növekszik, a 2018-as 43 százalékról 56 százalékra emelkedett 2021-re. A jelek szerint a Klarna egyre inkább a kereskedőkre támaszkodik a bevételszerzésben. A BNPL modell egyértelmű sikere lehetővé teszi a magasabb jutalékok beszedését, hiszen a magasabb díjakat is bőségesen kompenzálja a 87 százalékkal megnövelt átlagos kosárérték és a 20-30 százalékkal magasabb konverziós ráta.

Az általános adminisztrációs költségek 73 százalékkal emelkedtek a legutóbbi évben, így ezek most 15,03 milliárd koronára tehetők. A veszteségek növekedése máris értelmet nyer, ha figyelembe vesszük a költségek és a bevételek alakulása közötti különbségeket. A bevételek 4,88 milliárd koronával nőttek, míg az adminisztratív bevételek esetén 6,35 milliárd korona volt a diferencia. Ha azonban figyelembe vesszük, hogy a Klarna 2021-as pénzügyi év végén 45 piacon volt jelen a 2020-as 17-tel szemben, máris értelmet nyernek az adatok.

Egészségesek a hitelek

Buy now pay later szolgáltatóról lévén szó, nem alkothatunk teljes képet a Klarna hitelveszteségi rátájának vizsgálata nélkül. Ennél a mutatónál mindenképp a relatív arány a mértékadó, hiszen az ügyfélszám drámai növekedése értelemszerűen növeli az abszolút veszteségeket. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a Klarna hiteleinek kevesebb, mint 1 százalékát nem sikerül beszedni. 2021-ben például a bruttó áruérték 0,67 százalékáról kellett lemondania a vállalatnak. Ez mérsékelt emelkedést mutat a 2020-as 0,52 százalékhoz képest.

Nincs ok aggodalomra

Összességében kijelenthető, hogy az aggasztó címlapok ellenére a Klarna egyáltalán nincs nagy bajban. A veszteségek drasztikus növekedése főleg az agresszív nemzetközi terjeszkedésnek köszönhető, de nem szabad megfeledkezni a gyors termékfejlesztésről és a számos tavaly végrehajtott akvizícióról. Ha mindezt figyelembe vesszük, máris fényesebb jövő rajzolódik ki a szemünk előtt. A svéd BNPL óriás mostanra 45 piacon van jelen és – ami különösen fontos – az USA-ban is nagy sikerek mellett kezdte meg hódítását. Az alacsony hitelveszteségek további optimizmusra adnak okot. A hírek szerint érdemes felkészülni egy újabb tőkebevonásra, ami 60 milliárd dollár köré taksálhatja a vállalat értékét.

Forrás: LinkedIn

Bátorfi Botond

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.