Kevesen ismerik a vállalatok sikerének legfontosabb feltételét

A vállalat jelképe az általa értékesített termék, szolgáltatás. Ezek értékesítésén alapul a vállalat bevétele, a termék, a szolgáltatás és azok értékesítése az alapja a fenntartható vállalati működésnek. A termék, a szolgáltatás eladhatósága kulcsfontosságú, ezek milyensége alapozza meg a fogyasztók bizalmát, márpedig bizalmat építeni hosszú távon csak tisztességes üzleti magatartással lehet. Ez az első és talán legfontosabb feltétele annak, hogy egy vállalat tartósan sikeres maradjon.

A tisztességes üzleti magatartás alapja, hogy a vállalat a fogyasztó igénye szerinti minőségi terméket, szolgáltatást nyújtson a vásárló, az ügyfél számára. Elvégre a vállalat a fogyasztóból él. Ez a koncepció a nemzetközi szakirodalomban a Treat Your Customer Fairly alapelve.

A legfőbb cél a fogyasztók védelme

A compliance tevékenységek között ezért a legjobb vállalati gyakorlatokban szerepel a termékek, szolgáltatások jóváhagyása, az az elvárás, hogy ilyen jóváhagyás nélkül ne lehessen piacra dobni a terméket, illetve megkezdeni a szolgáltatás nyújtását. A termék, a szolgáltatás jóváhagyása során a compliance a fogyasztó szempontjából vizsgálja azokat, ezáltal védve a vállalat jó hírnevét, ezért ez kiemelten konfliktusos feladatkör. A compliance szakembernek a terméket, szolgáltatást egészében és részleteiben is ismernie, értenie kell, másképpen nem tudja hitelesen képviselni álláspontját az üzleti területek felé.

A termék jóváhagyásához tartozik a termék marketingjének, reklámjának, promóciós anyagainak jóváhagyása is. Ezeknek a termékre, a szolgáltatásra vonatkozó valamennyi lényeges információt tartalmazniuk kell az átlag fogyasztó számára közérthető módon, természetesen az adott marketing-eszköz lehetőségeihez alkalmazkodva.

Megfelelő szakértelem nélkül garantált a kudarc

A compliance szakembernek ezért ismernie kell a marketing eszközök sokaságát, a reklámszabályozást, de a versenyjog alapvető szabályait is. Egyes a fogyasztó szempontjából magas kockázatú szektorokban a fogyasztóvédelemért felelős hatóság a jogszabályokon túl részletes állásfoglalásokkal, ajánlásokkal, külön kérésre előzetes tesztekkel is segítik a vállalatokat a marketing anyagok megfelelőségének megállapításában. A tisztességes üzleti magatartást felügyelő versenyhivatalok is iránymutatásokkal segítik a piaci szereplők reklámtevékenységét.

Alapvető, hogy a marketing, a reklám, a promóció nem lehet megtévesztő, agresszív, diszkriminatív. Egyes termékek reklámozása tilos. A fiatalkorúaknak szóló reklámok speciális feltételekhez kötöttek. Nem fér össze a tisztességes üzleti magatartással az összehasonlító reklám.

A fentiekre vonatkozó szabályok és elvárások megsértése súlyos jogi következményekkel járhat. Többek között bírsággal, de a termék forgalomból kivonásával, a szolgáltatás felfüggesztésével is.

A compliance a marketing anyagokat, a termékeket és szolgáltatásokat a fenntarthatósági céloknak megfelelés szempontjából is vizsgálja.

Fogyasztóvédelmi szempontból, a teljesség igénye nélkül kijelenthető, hogy jogszabályokba ütköző, vagy azokat kijátszó az a termék, szolgáltatás, mely környezet-, vagy rejtetten egészségkárosító, amelynek előállítása, szolgáltatása, akár részlegesen is, kizsákmányoló rabszolgamunkával, gyermekmunkával történik.

A jó compliance zöld is

Ugyanakkor fenntarthatósági szempontból aggályos például az a termék, amely, indokolatlanul hosszú szállítási útvonalon érkezik a célpiacra, a túlcsomagolt termék, vagy amelynek marketingje, promóciója túlfogyasztást generál.

Mindezeket a compliance vizsgálatai során feltárja. Megállapításait a szakértő üzleti területekkel egyezteti. Amennyiben a fenntarthatósági aggály enyhíthető, kiküszöbölhető, erre vonatkozó javaslatokat tesz, azok megvalósítását ellenőrzi.

Amennyiben a vállalat tevékenysége eleve aggályos fenntarthatósági szempontból (így a magas széndioxid-kibocsátású tevékenységeket folytató vállalatok, vegyi szennyeződéssel járó tevékenységű cégek stb.) akkor a compliance feladata, hogy javasolja az ezek ellensúlyozására vonatkozó programok kidolgozását és azokat ellenőrizze, mivel egyidejűleg figyelembe kell vennie arányosan a dolgozói érdekeket is, a munkahelyek megtartásának szempontjait is.

A compliance ugyanakkor határozottan elutasítja azokat a fenntarthatósági aggályokat, melyek nem orvosolhatók, nem ellensúlyozhatók, nem kezelhetők. Mindezek már a zöldmosás elleni fellépés körébe tartoznak.

Súlyos károkat okoznak a megtévesztés mesterei

A zöldmosás jellemzően megtévesztő marketing formájában valósul meg. Itt azonban nem csupán a termékek marketingjét kell vizsgálni. Muszáj a vállalati nyilvános megjelenés teljességét, a vállalati szabályrendszereket, a vállalat telephelyein folytatott tevékenységeket, a kiszervezett tevékenységeket is figyelni. Ugyanis a zöldmosás során a vállalat saját magát és termékeit, szolgáltatásait a fenntarthatóság iránt elkötelezettnek igyekszik feltüntetni, ezáltal igyekszik elleplezni a fenntarthatóság ellen ható tevékenységeit.

A zöldmosás által a vállalat a megcélzott környezettudatos ügyfélkörét szándékosan megtéveszti. Ez kiemelkedően etikátlan üzleti magatartás.

A zöldmosás ellen nemzetközi és hazai síkon is erősödik a fellépés. Az EU, a hazai jogalkotó és a Gazdasági Versenyhivatal is részletes iránymutatásokat jelentetett meg a zöldmosás témakörében, melyek a compliance termékeket, szolgáltatásokat és marketing anyagokat ellenőrző tevékenységében is sokat segítenek.  Ugyanakkor a zöldmosás elleni fellépésben a fogyasztóknak is kiemelkedő szerepük van, nekik is módszeresen fejleszteniük kell környezettudatos magatartásukat.

Következő cikkünkben azt elemezzük, hogy a vállalatok milyen intézkedéseket tehetnek a büntetőjogi felelősség körébe tartozó környezetkárosító, a fenntarthatóságot kiemelten sértő tevékenységek megelőzésére, feltárására, kiküszöbölésére.

(Források: Parlament.hu, Klímapolitikai Intézet)

(Borító: Depositphotos)

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.