Korszerű nyilvántartó szoftvert vezetett be a budaörsi rendelőintézet

Új informatikai rendszert élesített a Budaörsi Egészségügyi Központ. Maga az átállás szinte észrevétlenül történt október folyamán. Pedig nagy horderejű fejlesztésről van szó, ami hozzájárulhat a betegellátás gördülékenyebbé tételéhez, a várakozási idők további csökkentéséhez.

Október közepétől az Enterprise Multi Medikai Alkalmazás, vagyis az EMMA egészségügyi
informatikai szoftver használatára tért át a Budaörsi Egészségügyi Központ. Az alkalmazás
egységes platformot teremt a járóbeteg-ellátás, a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás, a
háziorvosi ügyelet és – a közeljövőben – az egynapos sebészeti részleg számára. Ezek az
egy épületben működő szakágak eddig más és más nyilvántartó programot használtak,
mindegyik olyat, ami létrejöttekor korszerűnek számított, praktikusnak tűnt.
„Összekapcsolhatatlan számítógépes nyilvántartásokat örököltünk a múltból – mondja
Zsákai Zoltán, a rendelőt üzemeltető Jump Consulting igazgatója. – Ez oda vezetett, hogy
gyakran láthattunk betegeket nyomtatott papírokkal közlekedni a folyosó két oldala között,
ami 2018-ban tarthatatlan állapot. Elsősorban ezért döntöttünk az informatikai beruházás
mellett. A szükséges vezetékezés elvégzésére ráadásul lehetőséget teremtett az épületben
zajló felújítás.”
A rendszer telepítése, az adatmigráció szakfeladat, amit a fejlesztők határidőre elvégeztek.

A szállító emellett ötfős adminisztrátori jelenlétet biztosított a bevezetést követő időszakban az esetleges hibák javítására, hogy véletlenül se legyen fennakadás. „A felhasználói oldal együttműködése ugyanakkor legalább ilyen fontos – mondja Zsákai Zoltán – Több száz munkatársunknak, orvosoknak, asszisztenseknek kellett áttérni az általuk használt kevéssé korszerű, ám mégiscsak megszokott szoftverről az EMMA használatára. Az ő számukra a megelőző hetekben betanítást biztosítottunk. Ha a páciensek számára az átállás zökkenőmentes maradt, az az ő érdemük is, amiért szeretnék köszönetet mondani minden dolgozónknak” – fogalmaz a rendelő üzemeltetésért felelős cég vezetője.
A fejlesztés célja a betegellátás színvonalának emelése. „Az egységes informatikai rendszer
bevezetése hozzájárul az adminisztráció csökkenéséhez, a betegellátás gördülékenyebbé
válásához. A labor előtti sor rövidülése máris érzékelhető, a beutalás ugyanis immár a
számítógépes rendszeren keresztül történik, nem kell duplán adminisztrálni a vizsgált
pácienst” – hívja fel a figyelmet Zsákai Zoltán.

Az EMMA további előnye, hogy lehetőséget ad a háziorvosoknak, hogy saját
számítógépükről jelszó birtokában kívülről csatlakozzanak a rendszerhez, ahol belépve ki-ki
látja saját betegeinek történetét, sőt beutalót is ki tud állítani az egyes szakrendelésekre. A
rendszer távlatilag lehetőséget kínál az online időpontfoglalásra is a szakrendeléseken, ez a
funkció várhatóan jövőre élesedik. A csatlakozás a háziorvosok számára önkéntes és
ingyenes, a betanítást a budaörsi családorvosok közül többen is kérték, az ő pácienseik
betegútja a jövőben egyszerűsödhet.
A számítógépes nyilvántartások kérdése egyben mindig adatkezelési és adatbiztonsági
kérdés is. A nagy egészségügyi ellátó intézmények, kórházközpontok által is használt EMMA megfelel a Budaörsi Egészségügyi Központ nyár végén bevezetett szigorú adatvédelmi szabályzatának, garantálja, hogy a különösen érzékeny személyes adatnak minősülő egészségügyi adatok semmiképpen ne kerüljenek illetéktelen kezekbe. A szoftver ezenfelül egyszerűbbé teszi az ellátást végző orvosok számára az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) számára történő adatszolgáltatást is, ami 2017. november 1-je óta törvényi előírás.

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.