Hogy írjam alá, ha ott sem vagyok

[ad_1]2020. 03. 23.Gabriella Erdei

Amíg a papír alapú világban egy irat hitelességét a rajta szereplő kézzel írott aláírás adhatja, digitális dokumentumokat akár digitális aláírással is hitelesíthetünk. Az elektronikus aláírás a digitális aláíráshoz rokonítható fogalom, ugyanakkor a digitális aláírás kifejezés elsősorban a technológiával foglalkozik, az elektronikus aláírás fogalma pedig a technológia mellett a jogi fogalmat is lefedi. 

Az elektronikus aláírás jogilag elfogadott hitelességet ad, amely nagyon fontos különbség.

Például egy blockchain technológián alapuló hitelességet adó megoldás esetén a bíróságnak szakértők bevonásával kell vizsgálnia, hogy az állított hitelesség valóban fennáll-e, addig a jogszabályoknak megfelelő elektronikus aláíráshoz automatikusan kapcsolódik a hitelesség vélelme, azaz nem azt kell bizonyítani, hogy az illető írta alá az okiratot, hanem azt, hogy nem ő.

Az Európai Unió elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról szóló rendelete az eIDAS (910/2014/EU Rendelet) 2016. június elseje óta alkalmazandó, az eIDAS hivatott meghatározni az elektronikus aláírás által biztosított hitelességet. Az eIDAS megalkotásakor a jogalkotó szándéka az Unió területén alkalmazott elektronikus aláírások egységessé tétele volt. A cél, hogy az uniós állampolgár számíthasson az elektronikusan aláírt dokumentumainak bizonyító erejére az egész Unió területén, függetlenül attól, hogy mely tagállam bírósága dönti el a kérdéses jogvitát.

Az eIDAS az elektronikus aláírások három kategóriáját definiálja. Azzal veti meg minden elektronikus aláírás alapját, hogy kinyilvánítja, egyetlen aláírás érvényességét sem lehet kétségbe vonni kizárólag elektronikus formája miatt, ezzel megteremti az “egyszerű” elektronikus aláírás fogalmát. 

A Fokozott Biztonságú Elektronikus Aláírásokat (AdES) egyedileg kötni kell az aláíróhoz, és az aláírás alapján neki is azonosíthatónak kell lennie. Biztosított kell legyen, hogy az aláírók csak a saját ellenőrzésük alatt álló adatok felhasználásával hozhassák létre az aláírást, és a végleges dokumentumnak ki kell tudnia zárni az illetéktelen hozzáférést.

A Minősített Elektronikus aláírás (QES) az AdES szigorúbb formája, és az egyetlen olyan aláírástípus, amelynek joghatása megegyezik a kézírásos aláírásokéval.

Ehhez az aláíróknak egyrészt olyan tanúsítványra van szükségük, amelyet megfelelő jogosultságú, az Unióban letelepedett bizalmi szolgáltató (TSP) bocsátott ki, másrészt valamilyen minősített aláírás-készítő eszközzel (QSCD) kell a fenti tanúsítványt használniuk, azaz ilyen minősítésű eszközzel kell aláírniuk.

A magyar jog is befogadta az elektronikus aláírás fogalmát.

A minősített elektronikus aláírást (QES) a legmagasabb, közjogi közreműködés nélkül létrehozható bizonyító erővel ruházza fel; a magyar Polgári Perrendtartás (2016. évi CXXX. törvény) 325. § f) pontja értelmében, a minősített elektronikus aláírással és ebbe ágyazott időbélyeggel ellátott okirat teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül.

A TrustChain Platformon keresztül kizárólag minősített elektronikus aláírások tanúsítványainak megszerzésére van lehetőség.

Ezen tanúsítványok kibocsátását a szerződőtt bizalmi szolgáltató partnerünk, az Evrotrust Technologies AD biztosítja. A felhasználóink az Evrotrust mobil applikáció segítségével láthatják el minősített e-aláírásukkal a TrustChain Platform segítségével létrehozott dokumentumaikat. 

A TrustChain Platform egyszerű dokumentum-létrehozó és aláírás-kezelő szolgáltatásának, a Sign&Send-nek a segítségével a felhasználóink úgy írhatnak alá távolról könnyedén, mintha kézzel írnának alá. A felhasználóinknak továbbá lehetőségük van az üzleti kockázatokat minimalizáló és a teljesítés monitorozására is alkalmas eszközünk, a SimpleContract segítségével létrehozott szerződéseiket és egyéb dokumentumaikat is aláírni a minősített elektronikus aláírásukkal.

Szeretnénk segíteni, hogy ebben a nehéz időszakban fájdalommentesebb legyen az üzleti folyamatok átállítása és digitalizálása azért, hogy ne álljon meg az üzletmenet, se az egyéb jogi folyamatok. A globális egészségügyi vészhelyzet miatt ingyenes az e-aláírás a digitális szerződéskötő Platformunkon 2020. április végéig. Videón keresztül márciusban hétvégén is megszerezheti a minősített elektronikus aláírása tanúsítványát![ad_2]

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.