Az MNB Zöld programja

A Fintech Világa – Zöld Pénzügyi Percek mai adásában Suppan Márton és Machán-Csetvei Frigyes Binder Istvánnal, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjével beszélgetnek a központi bank zöld programjáról. Az MNB Zöld Programjának célja, hogy a fenntartható felzárkózás eddigi három alappillérét, a gazdasági, pénzügyi és társadalmi szempontok figyelembevételét az ökológiai tényezők beágyazásával tovább bővítse. A Zöld Program maga is három jól elkülöníthető pillérre épül, ezek a pénzügyi szektorra vonatkozó programpontok, a társadalmi és nemzetközi kapcsolatok mélyítésére tett erőfeszítések, valamint az MNB saját működésének zöldítésére meghozott intézkedések.

A pénzügyi szektorra vonatkozó programpontok közül kiemelhető az ökológiai és pénzügyi kockázatok elemzése, melynek célja az ökológiai tényezők bevonása a banki kockázatelemzési folyamatokba, amely fontos tanulságként fogalmazza meg azt, hogy a környezettudatos működéshez a fenntarthatósági elveket teljes mértékben integrálni kell a bank döntéshozatali folyamataiba. Az MNB-nek szándéka az is, hogy aktívan ösztönözze a hazai bankok által nyújtott pénzügyi termékek, szolgáltatások zöldülését, amelyet több módon igyekszik megvalósítani. Egyrészről a bank folyamatosan követi a zöld pénzügyi termékek, úgy, mint zöld kölcsönök, kötvények, valamint jelzáloghitelek nemzetközi megjelenését, nemzetközi szakmai együttműködésben is részt vesz azok pontosabb megismerésének érdekében.

A központi bank emellett igyekszik a magyar bankokat saját működésük fenntarthatóbbá tételére is ösztönözni: Ennek érdekében a központi bank a Zöld pénzügyek díjat is megalapította, melyet olyan hazai pénzintézeteknek ítélik oda, melyek bizonyítottan igazodnak a nemzetközi szinten is megfigyelhető környezettudatos, adott esetben karbonsemleges üzemeléshez.

Idén áprilisban megjelent a hitelintézeteknek szóló új zöld MNB ajánlás. Az ajánlás célja a hazai bankszektor tudatosságának és felkészültségének javítása az éghajlatváltozással kapcsolatos és a környezeti kockázatok, továbbá az új szabályozási feladatok kapcsán. A dokumentum első lépésben egy önértékelési felmérés, valamint egy akcióterv kidolgozását, továbbá annak a jegybank részére való megküldését várja el a hitelintézetektől 2021. szeptember 30-ig. A publikációval egyidőben a jegybank egy Tudástár gyűjteményt is közzétesz honlapján a hitelintézetek számára. Ez utóbbi praktikus példákkal, jó gyakorlatokkal és felhasználható adatokkal, valamint módszertanokkal kapcsolatos források összeállításával nyújt segítséget a bankoknak, hogy minél hamarabb és minél nagyobb mértékben megfeleljenek az ajánlásnak.

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.