Nagy-Britannia kiemelkedő pozícióban van ahhoz, hogy világvezető legyen a mesterséges intelligencia fejlesztésének terén. Az AI szélesebb körben való adoptálása és ennek a pozíciónak a megőrzése nagy lökést adhat a gazdaságnak a következő években. A technológia azonban nem kis kockázatokat rejt magában, így a Lordok Házához tartozó bizottság riportja egy olyan AI Code kialakítását javasolja, mely könnyedén adoptálható országos és nemzetközi szinten egyaránt. A bizottság álláspontja szerint:

  1. A mesterséges intelligencia a közjót kell, hogy szolgálja és az emberiség hasznára kell hogy váljon.
  2. A mesterséges intelligencia az érthetőség és korrektség elvein kell, hogy alapuljon.
  3. A mesterséges intelligencia nem használható arra, hogy egyének, családok vagy közösségek személyes adatait vagy magánéletét csorbítsa.
  4. Minden embernek jogában áll, hogy megfelelő képzést kapjon a mesterséges intelligencia kapcsán, annak érdekében, hogy előnyére válthassa azt, mind mentálisan, mind érzelmileg és gazdaságilag.
  5. A mesterséges intelligencia sosem ruházható fel a pusztítás, károkozás vagy az emberiség bántalmazásának erejével.

Reményik Áron

Forrás: parlaiment.uk